ARAPÇA HABERLER
Kavramlar sözlüğü
REKLAM

Reklamlarınız yayınlanır. İlk 6 ay ücretsiz...

muftununsitesi@hotmail.com

Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar6.06146.0857
Euro6.78166.8088
Saat
Üyelik Girişi

MÜFTÜLERE ÖZEL

GENEL DENETİM İÇİN YAPILMASI İSTENEN HAZIRLIKLAR

(BİLGİ NOTU)

 

 

1)        Asgari geçim indirimleri ile aile yardımı ödeneklerinin incelenebilmesi amacıyla,bir önceki teftiş tarihinden itibaren (2011 yılı Kasım ayı) Müftülük emrinde çalışmış/çalışmakta olan tüm personelin;

a)        “Vukuatlı Nüfus Kayıt Örnekleri”ninNüfus Müdürlüklerinden(1-Müftülükçe yazılacak resmi yazıyla 2-MERNİS yoluyla 3-Her Personel kendi imkânıyla4-E-Devlet üzerinden) temin edilmesi (Nüfus Müdürlüğünce mühürlenmesine gerek yoktur), hem Vukuatlı Nüfus Kayıt örneklerinin hem de Aile Yardım Beyannamelerinin A’dan Z’ye harf sırasına göre hazırlanması,

b)        Bir önceki teftiş tarihinden bu yana geçen süre içinde, evlenmiş olsalar bile çocuklarının eğitim durumlarının (hangi okul, kaçıncı sınıfta okuduklarına dair öğrenci belgesi, okumuyorlarsa en son bitirilen okuldan mezuniyet tarihinin), çalışıyorlarsa işe başlama tarihlerinin öğrenilmesi,

c)         Bir önceki teftiş tarihi itibarıyla bütün personelin eş ve çocuklarına ait SGK dökümünün hazırlanması,

(Not: a, b, c maddelerinde istenen evrak, müftülük personel isim listesine göre ve her bir isim için bu üç maddedeki evrakın zımbalanarak isim sırasına göre hazırlanması)

 

2)        Bir önceki teftiş tarihinden bu yana personeldenvefat eden, emekli olan, istifa eden, görevden uzaklaştırılan, başka bir ilçeye naklen atanan, ilçe dışında herhangi bir eğitime katılan, hac-umre ve yurt dışındagörevlendirilen, askerlik ya da başka bir sebeple aylıksız izne ayrılan kim varsa bunların ad soyadları ve söz konusu personel hareketlerinin başlangıç ve bitiş tarihlerininEK’teki örneğe uygun olarak bir liste halinde hazırlanması, listenin EK’inde bu hareketlere dair belgelerin bulundurulması,

3)        Personelin 2011 yılı Kasım ayından bu yana kullandıkları izinleri gösteren izin izlenim kartlarının veya izin izlenim cetvellerinin(Müftülük büro personeli, Kur’an Kursu öğreticileri, İmam-Hatipler, Müezzin-Kayyımlarayrı ayrı dosyalarda olmak üzere) ad soyad sırasına görebilgisayar ortamında ve çıktıları alınarak izin formlarının da bir dosya olarak hazırlanması,

4)        Bir önceki teftiş tarihinden bu yanaYaz Kur’an Kurslarında ve diğer Kur’an Kurslarında  personele ödenen ek ders ücretlerini gösteren örneği ekte yer alan icmali ek ders ücreti tahakkuk çizelgelerininpersonelin adı soyadı harf sırasına konulmuş şekilde ay ay olarakbilgisayar ortamındahazırlanması,ve evrak olarak da bordolarının da dosya ortamında ay ay olarak hazırlanması,çizelgelerde ders saat sayıları doldurulurken Cumartesi-Pazar ve resmi tatil günleri bölümüne çarpı atılmaması, bu günlere tekabül eden hücrelerin açık gri renkle dolgu yapılması,

5)        Bir önceki teftiş tarihinden bu yana Bilgisayar ortamında ve evrak olarak klasör halde her yıl ve yıl içerisinde de ay ay olarak,

a)      Maaş Bodrolarının

b)     Asgari Geçim İndirimi evrakının

c)      Personel Bildirimi evraklarının hazırlanması

 

6)         

 

a)        Ek ders ücretleriyle ilgili dosyaların bilgisayar ortamında; en altta ocak ayı olmak üzere aylara göre tanzim edilmesi ve klasör açıldığında istenen ay’a rahatça ulaşılabilmesi amacıyla her ayın tahakkuk evrakının yanına hangi yılın hangi ayına ait olduğuna dair klasörün dışından görünecek şekilde (ekteki fotoğrafta görüldüğü üzere) parmak boyunda etiket yapıştırılması (2013/02 gibi),

b)        Tahakkuk evrakı rahatça incelenemeyecek şekilde üst ortadan zımbalanmışsa, bunların sökülerek (sayfalar çevrilirken yırtılmaması için) sol üst köşeden dikey olarak zımbalanması,

 

7)        Maaş anlaşması olan ilgili bankadanbir önceki teftiş tarihinden bu yana her bir yıl içerisinde farklı beş(5) aya ait Banka nüshasının hazırlanması,

8)        Bir önceki teftiş tarihinden bu yana geçen süre içinde tahakkuk ettirilen Geçici Görev Yolluk belgelerinin dosya halinde hazırlanması,

9)        Bir önceki teftiş tarihinden bu yana yapılan ıskonto harcamalarına ilişkin dosyanın hazırlanması,

10)    2011 yılı Kasım ayından bu yana Müftülükçe yapılan satın alma işlemlerine ait dosyaların,hangi kalemden ne alınmışsa belgeleri ile birlikte hazırlanması ve iaşe ve ibate yardımı yapılan kur’an kurslarının listelerinin hazırlanması

 

11)    İlçenin dini, sosyal ve kültürel yapısıyla ilgili 2 paragrafı geçmeyecek bilgi notu hazırlanması,

 

 

Ek:

1-         Personel Hareketleri İcmal Listesi Örneği

2-         Ek Ders İcmal Listesi Örneği (e-posta olarak gönderilmiştir.)

 

 

PERSONEL HAREKETLERİ İCMAL LİSTESİ ÖRNEĞİ

(Başlangıç Tarihi Esas AlınarakEskiden Yeniye Doğru Sıralanmalıdır)

 

ADI SOYADI

HAREKETİ

BAŞLANGIÇ TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

Ahmet GENCER

Vefat

10/12/2013

---

İsmet ÖNDER

Emeklilik

08/10/2012

---

Mahmut ATAŞ

İstifa

13/05/2011

---

Davut EROĞLU

Görevden Uzaklaştırma

12/08/2012

21/10/2012

Hasan YAPRAK

Aylıksız İzin

20/06/2012

25/02/2013

Ömer TÜRKER

Doğum Öncesi/Sonrası İzni

01/04/2010

01/06/2010

Kenan ALÇI

Askerlik

21/10/2012

21/04/2013

Ahmet BEKTAŞ

Başka yere naklen atanma

10/08/2013

---

Fazıl AYAR

İl/İlçe Dışında Eğitim

05/02/2011

04/03/2011

Erol ACAR

Hac

12/10/2013

13/11/2013

Lütfü BÜLBÜL

Umre

10/04/2012

10/05/2012

Feyzullah ÇAKIR

Yurt Dışı Görev

07/01/2010

07/01/2013

 

  • Yukarıdaki bilgiler örnek olarak verilmiştir. Lütfen siz de bir önceki teftiş tarihinden bu yana Müftülüğünüz bünyesinde çalışmış/çalışmakta olan personelin bu türden hareketlerini yukarıdaki örnekteki gibi listeleyiniz.

 

 

 

 

 

  


2017 İlçe Müftüsü ATAMALARI
Hava Durumu
Anlık
Yarın
12° 15° 7°